Roundly Degrading Perfectability

Lightening The Zelloth.

Skeppa

Jag kommer att få börja ta hand om lite andra avdelningar på det företag som jag jobbar på, bland annat så kommer jag att få en större insyn i försäljningen. Vi säljer våra produkter i nästan hela Europa nu, men vi har även tänkt att vi ska expandera till öst. Mitt jobb är att få en närmare kontakt med den logistikfirma som vi har anlitat för att sköta transporten till öst, jag har hört Nokia nämnas i samband med dom så det visar att de är en transportfirma att lita på. Vi har inte behövt tänka på det.