Roundly Degrading Perfectability

Lightening The Zelloth.

På jobbet

på mitt arbete så gör vi mestadels prototypbyggen i västerås. Jag tycker att det är spännande och mycket kreativt arbete. För det mesta så får vi in ritnignar över en produkt som ännu inte finns, då blir vår uppgift att tillverka denna produkt ut efter de ritningar som vi fått. Det är mest metall som vi arbetar i, men även plast förekommer. Sen är det ju även elektroniska och mekaniska delar på dessa produkter som vi tar fram. Det är just det som är så roligt, vi får vara med och göra alla momenten